This page is EnglishGo to Japanese page
Go to Minoru Miki Home Pge Minoru Miki Work list ('75~'89) , GoTo'53~'75 , GoTo'90~

When work title is specified by blue alphabets ad underline,
you can reach more precise data by click it..


Shunkin Sho - an opera in three acts (1975)
Original: Jun-ichiro Tanizaki
Libretto:Jun Maeda
Voices: sop, bar, ten, mez, bas, other 15 soloists, f-chor
Instrumentation: 21-koto(+13-koto), shami, (shaku=option),
orch (2-1-1-1, 2-2-2-0, 3 perc, str)
Duration:125'
Publisher: Zen-on Music
Prize: Giraud Opera Prize for the composition in 1976

Hinaburi (1975)
Instrumentation: fl(or shaku), 21-koto
Duration: 10'

Sabishii toki wa Hadashi ni Natte (1976)
Poem: Taizo Horai
Child-chor,
Instrumentation: pf
Duration: 3'
Publisher: Hoso Shuppan Kyokai

"Wa" (1976)
Instrumentaition: shaku, shami, bwa, 21-koto, b-koto, perc,
Duration: 15'
Publisher: Japan Federation of Composers

Sinfonia Concertante per Wasan (1976)
Voices: bas, f-chor,
Instrumentation: nohkan, 21-koto, orch(2-2-2-2, 2-2-2-0, 3 perc, str)
Duration: 22'

Wasan Concerto (Alt. Version of Sinfonia Concertante per Wasan)
Instrumentation: nohkan, 2 shaku, biwa, f-shami, 21-koto, b-koto,
orch(2-2-2-2, 2-2-2-0, 3 perc, str)
Duration: 22'

Sabaku no Hana (1976)
Poem: Taiko Hirabayashi
Voice: sop,
Instrumentaiton: 21-koto
Duration:15'

Ballades for Koto Solo: Vol. II, "Spring"
[The Young Sprout, March, Skylark, Around my Country, Hanayagi(Gleening)]

Instrumentation: 21-koto solo
Duration: 18' (3'10"+3'00"+2'40"+3'00"+5'40")
NB: Later added an "Introduction to Hanayagi". The duration is 1'30" to 4'00".

Urakagura, Seikai no Houkoku (1976)
Poem: Satoshi Akihama
Voices: singers, actors,
Instrumentation: fue, 3 shaku, shami, biwa, kokyu, 21-koto, 13-koto, b-koto, 2 perc
Duration: 60'

November Ballade (1976)
NB: "Shunrai", "Those Days", "November Ballade", and "To the Winter Sun"
comprise "Ballades of Four Seasons"
Voice: bar
Instrumentation: pf (or Jap-instruments)
Duration: 8'

Hiroba no Uta (1976)
Poem:Satoshi Akihama, Kenji Miyazawa
Voice: any voice (or mix-chor),
Instrumentation: Japanese instruments(or pf)
Duration: 2'30"

Hote (1976)
[1st part, 2nd part, 3rd part]
Instrumentation: 2 fue, 3-6s haku, kokyu, 2 shami, 2 biwa, 2 21-koto, 2 13-koto, 2 b-koto, 4 perc
Duration: 30' (1st +2nd =20', 3rd =10')

Taro a cantata for 5 solo voices, children's chorus and 17 Japanese instruments (1977)
[1st part, 2nd part, 3rd part, 4th part, 5th part, 6th part]
Poem: Taizo Horai
Voices: sop, boy sop, mez, alt, bas, child-chor
Instrumentation: fue, 3shami, biwa(& tambula), 2 21-koto, 2 13-koto, 2 b-koto, 3 perc
Duration: 57' (9'+13'30"+9'+3'+8'+14'30")

Rubi (1977)
Instrumentation: biwa solo
Duration: 7'

Dances Concertantes No. 2, "Naruto Hicho" (1977)
[Prologue, Chie no Kyoku, Promnade A, Okashina Akunin tachi, Promnade B, Otsuna Rhapsody, Yamachidori, Tsukiyo no Kenshi]
Instrumentaiton: fue, 2 shaku, kokyu, 2 shami, biwa, 13-koto, 21-koto, b-koto, 2 perc
Duration: 15' (2'00"+40"+1'30"+50"+2'30"+2'10"+4'00")

Vision of Rice (1977)
Words: Satoshi Akihama
Narration
Instrumentation: 21-koto
Duration: 18'

"Overture and Shunnoden" from the opera "Shunkin-Sho" (Koto Concerto No.2) (1978)
Instrumentaion: 21-koto solo, orch(2-1-1-1, 2-2-2-0, 3 perc, str)
Duration: 18'

Koto"Hatsune shuu" (1978)
[Koto no Ha; Osanai Inori; Nagori; Tanjobi no Okurimono; Tsugi Naani; Tsukamaeta; Uta I; Uta II; Otedama; Ne, Ushi, Tora, U; Yane no Ue no Toritachi; Mizube no Akebono; Ame no Mizuumi no Yacht to Kamome-tachi]
Instrumentation: 13-koto solo
Duration: 3'each
Publisher: Katei Ongaku-kai Shuppanbu

Dance Tragedy "Tsuru" (1978)
Libretto: Taizo Horai
Voice: sop
Instrumentation: shaku, kokyu, biwa, 2 21-koto, perc
Duration: 57'

"Tsuru" - Karaku in one act (1978)
Libretto: Taizo Horai
Voice: sop or tn(narration),
Instrumentation: shaku, 2 21-Koto
Duration: 30'

"Tsuru" for Ballet (written in 1988)
Libretto: Teizo Horai
Child-chor
Instrumentation: shaku, vn, biwa, 2 20-koto, perc,
Duration: 72'

"Ai" for Shakuhachi and Strings (1978)
Duration: 6'-8'

An Actor's Revenge - an opera in two acts (1979)
Original story: Otokichi Mikami
Libretto: James Kirkup
Voices: sop, ten, bas, ten, bar, bas, bar, ten, mix (or mal)-chor
Instrumentaion: orch(2-0-2-0 1-0-1-0 2-3perc, vn, va, vc) 21-koto(or hp), shami(ad lib)
Duration: 2h20'
Commission and premiere: English Music Theatre
Publisher: Faber Music, London

Mitsuyama Bansho - a dance drama (1979)
Libretto: Katusuichiro Kaizu.
Voices: sop, mix-chor,
Instrumentation: shami, orch(1-1-1-0, 1-1-0-1, 2 perc, pf. str)
Duration: 70'

From the East (1979)
NB: Second part may be played as "Godan no Shirabe" separately
Instrumentation: 21-koto solo
Duration: 13'

Matsu Yo (1979)
Poem: Minoru Miki
Instrumentation: fue, shaku, 21-koto solo, koto ensemble, f-chor
Duration:15'

Murasaki no Fu (1979)
Poem: adapted from Kokinshu
Voice: alt
Instrumentation: shami solo
Duration: 12'

New Kagura-uta (1979)
Poem: Asaya Fujita
Voice: any voice
Instrumentation: fue, shaku, shami, biwa, 21-koto, b-koto, 2bperc
Duration: 5'

Onitte Ittai Nandarou (1979)
Poem: Asaya Fujita
Voice: any voice
Instrumentation: fue, shaku, shami, biwa, 21-koto, b-koto, 2 perc
Duration: 3'

Dances Concertantes No. 3, "A Tale of Hachiro" (1980)
[Introduction, Ballad and Bamboo Pipe, Play, Wandering, Fighting]
Poem for 2nd and 4th piece: Ichiro Wakabayashi
Voice(song & narration): any voice
Instrumentation: fue, shaku, shami, biwa, 21-koto, B-koto, perc,
Duration: 15'00" (2'50"+3'15"+2'00"+2'15"+4'00")

SHIRABE (1980)
[Tide Sounds, Voice and Wings, Unrequited Love, Youth]
Poem: Tohson Shimazaki, Yuji Kinoshita, Hakushu Kitahara, Shiro Murano
English text: James Kirkup
Voice: sop or ten,
Instrumentation: hp
Duration: 7'00"(2'50"+45"+1'40"+1'40")
Publisher: Zen-on Music

Tidal Sounds (1980)
Instrumentation: vc, 21-koto (Alt. version: vc, hp)
Duration: 7'30"

Little Suite (1980)
[Hoshi no Matsuri, Tsuki no De, Nagisa to Taiyo]
Instrumentation: fue, shaku, kokyu, biwa, shami, 2 13-koto, B-koto, perc
Duration: 13'30" (4'30"+4'30"+4'00")

Rondo for Tanomai (1980)
Instrumentation: fue, 3 shami, 8 perc
Duration: 7'

Awa no Tanuki Bayashi (1980)
[Ukibyoshi, Bakashiuchi, Tanukibushi]
(added in '82 Mochitsuki Daiko, '83 Abare Danuki)
Poem for Tanukibushi: Masaharu Fuji
Voice: any voice
Instrunmentation:fue, shami, Japanese percussion
(Oodanuko, Mamedanuko,Mokugyo)
Duration:7' (more than 3'00", 2'00", 2'10", 3'00", 2'20")

Symphony from Life (1980)
Instrumentation: 3-3-3-3 4-3-3-1 4 perc, hp, str)
Duration: 20'

Suite "Jodo" (1980)
Poem:Shoko Ema
Voices: Mix-chor
Instrumntation: fl, cl, hn, perc, vn, va, vc, 21-koto, B-koto
Duration: 15'

Choral Suite "Jodo" (1980)
[Ayame ni Yoseta, Mandara, Ganmon, Moeagaru Hiraizumi,
Tsuchi no Nakakara Kikoetekuru, Fuyu wa Fuyu no Nozura wo]
Poem: Shoko Ema
Voices: Mix-chor,
Instrumentation: pf
Duration: 13'30" (1'55"+2'50"+3'20"+1'40"+1'45"+1'50")
Publisher: Kawai Shuppan

Autumn Fantasy (1980)
[Prologue, autumn Fantasy]
Instrumentation: shaku, 21-koko(Alt. version: fl or vn, pf or hp)
Duration: 14'30"(5'00"+8'30")
Publisher: NORSK MUSIKFORLAG A/S (fl, pf version)

"Berodashi Chomma" Karaku in one act (1980)
Original story: Ryusuke Saito
Voice(song & narration): bar
Instrumentation: 21-koto (Alt. version: bar, pf)
Duration: 30'
Publisher: Zen-on Music

Concerto Requiem (Koto Concerto No. 3) (1981)
Instrumentation: 21-koto solo, 2 fue, 6 shaku, kokyu, biwa, F-shami, 2 21-koto,
2 17-koto, 4 perc
Duration: 20'00"~23'00"

Requiem Lontano (1981)
Instrumentation: 21-koto solo, synthe
Duration: 23'

Iwaki Dance (1981)
Text: Iwaki-city committee
Voice: any voice
Instrumenttion: shami, shaku, hayashi
Durartion: 5'

Kyu no Kyoku (Symphony for Two Worlds) (1981)
NB: the conclusion of "Eurasian Trilogy"
Instrumentation: fue, 4-shaku, 2 shami,biwa, 2~3 21-koto, 2~3 B-koto 4 perc, orch(3-3-3-3, 4-3-3-1, 3 perc, str)
Duration:36'00"(Introduction 6'00"+1st movement 5'30"+2nd 12'00" +3rd 3'00"+4th 9'30")
Publisher: Zen-on Music (European aria: Peters Edition)

Awa Kitobun I, II, III (1981)
Poem: 1) Akira Nogami, 2) and 3) Minoru Miki
Mix-chor
Duration: 13' (3'40"+5'25"+3'35")

Shiki Emaki Hokkaido "Ten to Chi Hito" (1981)
Poem: Zenzo Matsuyama
Voice: sop
Instrumentation: fue, shaku, shami, biwa, 21-koto, 13-koto, B-koto, perc, str
Duration: 44'

Sonnet II, III, IV, V (1982)
II) Tanabata no Kyoku, III) Yamachidori, IV) untitled, V) Kinkaku Fu
Instrumentation: II) shaku duet III) shaku solo IV) shaku trio V) shaku solo
Duration: 5', 3', 5', 6'

Koto "Hatune Shu" (continued) (1982)
[Kanasiikeredo, Hirajoshi wo Tsukuro, Hatsune I, Hatsune II]
Instrumentation: 13-koto solo for beginners
Duration: 3' each

Koto "Hatsune Shu"(continued) (1982)
[Futatsu no Kaidan de, Ironaoshi, Doron, Uta]
Instrumentation: 21-koto solo for beginners
Duration: 3' each

Hatsu-Shirabe (1982)
Instrumentation: possible selection of Japanese instruments
3 middle to high parts, low part, perc A & B
Duration: 3'

Kimi ni Sasageru Ai no Uta (1982)
Poem: Masanori Tomotake
Voice: bar
Instrumentation: pf
Duration: 4'

Touge no mukou ni Nani ga Aruka a choral opera (1982)
Original story and Libretto: Masakazu Yamazaki
Voices: mez, ten, bar, bas, mix-chor,
Instrumentation:fue, shaku, 2 shami, biwa, 21-koto, B-koto, perc
Duration: 1h45'

Shamisen Kijuso (1982)
Instrumentation: 2 shami
Duration: 2'

Tsuki no Usagi, a Karaku for children (1982)
Original story: Ichiro Wakabayashi
Voice(song and narration): mez,
Instrumentation: fue, shami, perc
Duration: 17'

Cassiopeia 21 (1982)
Instrumentaion: 5parts of 21-koto
Duration: 15'
Publisher: People's Music Publisher, Beijing

Yui I (1982)
Instrumentation: 2 sho, pf
Duration: 14'

JAPAN 120 (1982)
Instrumnetation: fue, 2 shaku, shami, biwa, 2 21-koto, B-koto, 2 perc
Duration: 1'10"

MARCH 1930 (1982)
•to be a part of Symphonic Suite "My Life" (unfinished)
Instrumentation:3-3-3-3, 4-3-3-1, 3perc, hp, str
Duration: 3'10"

Rainbow Overture (1983)
Instrumentation:
Japanese instruments (fue, 4 shaku, kokyu, 2 biwa, 2 shami, 2 21-koto, 2 B-Koto, 2 perc)
Chinese instruments (2 diz, 3 sheng, guanz, 2 suena, 2 lieu chin,4 piba, 2 sanxian, 3 perc, 4 gauhu, 8 arhu, 4 gjunhu, 3 daguhu, 2 dihu)
(Alt. version: Japanese+Chinese+ Korean instruments)
Duration: 8'40" (Alt. version 10')

Kaiware no Uta (1983)
Instrumentation: 2 21-koto
Duration: 6'

Umi koshi (1983)
Poem: Akiko Yosano
F-chor
Instrumentation: pf
Duration: 3'

Ballades for Koto Solo, Vol. III, "Summer" (1983)
[A Dewdrop, To the South, Dancing Girls in Sanur, Under the White Wind, A Squall]
Instrumentation: 21-koto solo
Duration: 18' (3'30"+2'30"+3'15"+2'30"+4'30")
Publisher: People's Music Publisher, Beijing

The Monkey Poet a folk-opera in two acts (1983)
Original story and Libretto: Mitsuo Kawamura /English version: Colin Graham
Voices: sop, mez, alt, ten, bar, bas, 6 singers as chorus,
Instrumentation: fue-shaku(or diz), 21-koto, Gamlan perc, perc=conductor
Duration: 1h53'
Publisher: Zen-on Music

AUGUST 1945 (1983)
•to be a part of Symphonic Suite "My Life" (unfinished)
Instrumentation: 21-koto solo, orch(3-3-3-3, 4-3-3-1, 3 perc, str)
Duration: 5'30"

SEPTEMBER 1950 (1983)
•to be a part of Symphonic Suite "My Life" (unfinished)
Instrumentation: 3-3-2-3, 4-3-3-1, 3 perc, hp, str)
Duration: 2'30"

Ode to Forest (second part of "Yui II") (1983)
Instrumentation: vc, 21-koto (Alt. version: vc, pf)
Duration: 11'

Marimba Spiritual (1984)
[Tama-shizume, Tama-furi]
Instrumentation: mar, 3 perc
Duration: 15' (6'40"+8'20")
Publisher: Zen-On Music Co., Ltd. (sub publisher: NORSK MUSIKFORLAG, Oslo)

Matsu no Kyousoukyoku (Koto Concerto No. 4) (1984)
Instrumentation: 21-koto solo, (shaku, shami, 2 13-koto, B-koto)Å~several times
Duration: 20'
Publisher: People's Music Publisher, Beijing

Rhapsody (1984) from solo part of Koto Concerto No.4
Instrumentation: 21-koto solo
Duration: 15'

Dances Concertantes No.4, "Kita no Uta"
[Yoake, Yuri no Odori, Mushitachi no Odori, Seirei no Odori, Odoke, Daichi ni Mau]
Instrumentation: fue, 2 shaku, kokyu, shami, biwa, 21-koto, B-koto, 2perc
Duration: 23' (4'10"+3'00"+1'45"+3'20"+1'40"+8'30")

Yui III "Flowers and Water" (1985)
Instrumentation: shaku, 21-koto, F-shami, str-quartet, hp
Duration: 13'

JORURI an opera in three acts (1985)
Original story and Libretto: Colin Graham
Voices: sop, ten, bar, bas, ten, bar, bas,
Instrumentation: shaku, 21-koto, F-shami, orch (2-2-2-2, 2-1-2-2, perc, str)
Duration: 2h40'
Publisher: Zen-on Music

Koto Concerto No. 5 (1985)
from opera "JORURI"
[1st Movement = Overture of the opera, 2nd = Prelude for 2nd Act, 3rd = Interlude of 3rd Act]
Instrumentation: 21-Koto solo, orch(2-2-2-2 2-1-2-2 perc, str)
Duration: 18' (3'35"+6'50"+7'30"including cadenza)

At the Flower Garden a mini opera (1985)
Voices: sop, mez, ten, bar
Instrumentation: fue, kayagum, vib & drums, tambula=conductor
Duration: 20'

Kayagum Danjo (1985)
Instrumentation: kayagum solo, chang
Duration: 12'

Ruri Hikyoku (1985)
from oper "JORURI"
Instrumentation: shaku solo
Duration: 10'

Trio for Violin, cello and piano (1986)
Duration: 22' (8'30"+2'40"+5'20"+4'40")

Arisano Tameni (1986)
Poem: Asaya Fujita
Voice: sop
Instrumentation: vn, perc
Duration: 2'

Poemusica "Frog Fantasy" (1986)
Voices: sop, ten, bar, ten, bas, other 4singers,
Instrumentation: fue-shaku, synthe, perc
Duration: 45'

From the Land of Light a ballet in two acts, four scenes (1987)
Instrumentation: 3-3-3-3, 4-4-4-1, 4 perc, pf, hp, str
Duration: 1h37'

AWA (our) RHAPSODY (1987)
Instrumentaion: 2-2-2-2, 4-2-3-1, 3 perc, str
Duration: 6'

Nohara Uta 22 songs with violin and piano (1987)
[Haru ga Kita; Ogawa no March; Hana no Michi; Detari Hikkondari; Tanjobi; Oto; Mugi Mugi Ondo; Ore wa Kamakiri; Nanairo Do Re Mi; Sanpo; Umiyo Watagumoyo; Shokuji no Jikan; Aki no Hi; Donguri; Sabishii Yoru; Jan-ken-pon; Yoru no Sora; Fuyu no Hi; Yama no Komoriuta; Ten-ten no Uta; Hi ga shizumu; Inochi(added in '89)]
Voices: solo, duets, trios, chorus of various vocal types
Instrumentation: vn. pf
Duration: 45'
Publisher: Zen-on Music

Mochizuki no Koma (La Cevalo de Motizuki)
a mixed chorus suite (KORUSA SUITO)
(1988)
[la Pastejo de Motizuki, la Naskigo, Rajdo, la Parolo,
Danco de l'vivo, la Tero de Mimaki, Cevalo Cielkura, Vivo eterna]
Poem: Etsuo Okawa, Hajime Miyazawa
Voices: mix chorus, narration
Instrumentation: pf
Duration including narration: 35'
Duration without narration: 28' (2730"+2'15"+3'30"+3'50"+2'15" +3'10"+4'10"+n+3'50")
Publisher: eldonis Japana Esperanto-Instituto

"Godzilla is Dancing" for small orchestra (1988)
Instrumentaion: 1-1-1-1, 2-1-0-0, 2perc, pf, str

Sohmon III (1988)
Text: Minoru Miki and quotes from Classics
Voice: sop
Instrumentation: mar, pf
Duration:15'
Publisher: JFC(The Japan Federation of Composers INC)

Choral Hannya Sutra for male chorus (1988)
Text: Hannya Sutra
Duration: 18' (Part 1=3'30", Part 2=6'00", Part 3=7'50")

Organ Nirvana (1988)
Instrumentaion: pipe organ solo
Duration: 9'
NB: in 2003 add an Introduction (duration: 6')

String Quartet (1989)
Duration: 18'~21' (1st movement = 9'~12', 2nd movement = 9')
Publisher: Ongaku no Tomo Sha
NORSK MUSIKFORLAG A/S

SOUL for Japanese and Korean ethnic orchestra (1989)
Instrumentaion:
Japanese instruments (2 fue, 3 shaku, 2 biwa, kokyu, 2 13-koto, 2 B-koto, 2 perc)
Korean instruments (sogum, 3 taegum, 3 piri X times, 3 komungo, 2 haegum X times, 2 kayagum X times, so-ajeng X times, ta-ajeng X times, 2 perc)
Duration: 23'
NB: in 1999 made Alt. version for the Orchestra Asia as "Soul 99"

Go To '53 ~ '75
Go To '90 ~


You can see plane list of all works including publishers.
You can buy scores through URLs below:

Zen-on Music Publisher www.zen-on.co.jp/shop/
Ongaku No Tomo Sha www.ongakunotomo.co.jp/
Kawai Shuppan www.kawai.co.jp/shopping/

Above URLs have only Japanese pages.

When you want to order scores in English, you can buy them through YUI Shuppan.
Also concerning pieces which don't published above publishers, you can order scores to YUI Shuppan.
YUI Shuppan will supply you copies from original scores etc.
E-mail address of YUI Shuppan: yui@ori.bbiq.jp


HOME PAGE
Minoru Miki